Einsatzgewicht: 1.995 kg Kabine / 1.855 kg Canoby

Motormodel: Kubota D902, Stufe V